Vår integritetspolicy

Integritet

Denna integritetspolicy beskriver hur Vitanutrix AB (Org. Nr. 559124-2911) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Policyn är framtagen i syfte att presentera hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den gällande personuppgiftslagstiftningen GDPR (General Data Protection Regulation). Integritetspolicyn gäller för all kontakt som sker med Vitanutrix, så som besök på hemsida och kontakt med vår support.

Vad är en personuppgift

All information som kan användas för att identifiera en enskild person definieras som en personuppgift. Det omfattar de mest grundläggande uppgifterna så som namn och kontaktuppgifter, men också uppgifter som orderhistorik, IP nummer och annan information som på ett eller annat sätt kan härledas till en person.

När hanterar vi dina personuppgifter

Vitanutrix samlar in och hanterar dina personuppgifter när du kontaktar vår support, eller besöker vår webbplats. Informationen som samlas in behöver vi för att kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjuda dig en så bra upplevelse som möjligt.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Personuppgifterna nedan samlar Vitanutrix AB in och hanterar i samband med ett besök på hemsidan.

 • E-postadress (I de fall då du registrerar dig till vårt nyhetsbrev)
 • IP-adress och information om din användning av Vitanutrix AB webbplats.

När du för en dialog med oss eller kontaktar oss i ett supportärende sparar vi nödvändig information som kan underlätta och förbättra våra tjänster och vår support. Vilka uppgifter som sparas bestäms av det aktuella ärendets omfattning och nedan hittar du en förteckning över den information som kan komma att sparas:

 

 • Namn till kontaktperson
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Betalningsuppgifter (vid köp)
 • Uppgifter om dina inköp (orderhistorik)
 • Eventuell övrig information som kunden lämnar till oss i samband med ett köp (t.ex. leveransbeskrivning)
Varför hanterar vi dina personuppgifter?

För dig som är kund Vitanutrix AB hanterar dina personuppgifter i syfte att:

 

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering, leverans och tillhandahållande av support;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Lämna relevant information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
 • Förbättra vårt kunderbjudande via till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast i de fall då det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som de en gång samlades in i. Personuppgifterna sparas i högst 24 månader från det datum då du senast var aktiv hos Vitanutrix AB, till exempel genom en beställning eller via kontakt med vår kundtjänst. I de fall då det finns en rättslig förpliktelse kan uppgifterna komma att sparas längre. För att få dina personliga uppgifter raderade kan du när som helst ta kontakt med Vitanutrix AB, så ser vi till att dina uppgifter blir raderade ur våra system inom 24 timmar. Vissa uppgifter som kan förekomma på t.ex. fakturor kan vi av bokföringsmässiga skäl inte radera.

VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?

Vitanutrix AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Vitanutrix AB koncernbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Uppgifterna som vi lämnar ut får våra samarbetspartners endast använda i syfte att fullfölja de tjänster som vi utfärdat. All utlämning av personuppgifter till tredje part sker med strikt restriktion och endast för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster samt erbjuda dig en så bra upplevelse av dem som möjligt. Vitanutrix AB kommer aldrig att sälja vidare dina uppgifter. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till tredje part om detta krävs för att följa gällande lagkrav.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vitanutrix AB skyddar alltid dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla personuppgifter sparas i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning, kryptering och brandvägg.

Vårt ansvar, din rättighet?

Vitanutrix AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. På din begäran eller på eget initiativ kommer vi att rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att begära ut ett registerutdrag över personuppgifterna som vi hanterar och du kan när som helst kontakta oss för att få dina uppgifter raderade eller ändrade. Du kan också kontakta oss för att begränsa användningen av personuppgifterna så att dessa endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

Cookies?

När du besöker calibreath.se använder vi oss av så kallade ”cookies” för att underlätta och förbättra din upplevelse. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator och vi använder den för att samla in uppgifter i samband med besök på vår webbplats. Det gör vi för olika administrativa ändamål, såsom att övervaka prestanda på webbplatsen, förbättra användbarheten, layout och navigering. När du besöker någon av våra webbplatser för första gången får du godkänna detta.

Förändringar?

Vi kan komma att uppdatera denna policy om våra förutsättningar eller vårt sätt att hantera personuppgifter förändras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här, på calibreath.se/integritetspolicy.

Kontaktinformation

Ta kontakt med oss om du frågor gällande denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Skicka ett mail till info@calibreath.se eller ta kontakt med vår kundtjänst.