Den centrala effekten

I studien, den tydliga effekten, analyserades Calibreaths effekter via blodet, blodkärlen och muskulaturen. I denna studie analyserades istället Calibreaths effekter genom att kartlägga hjärnans neurologiska aktivitet. I studien användes marknadens främsta neuroscan-teknologi och studien övervakades av den välrenommerade professorn Karl E. Arfors.

Studien

Studien inleddes genom att deltagarna fick genomföra en neuroscan, ett test som avläser och visualiserar hjärnans neurologiska aktivitet. Respektive deltagare fick sedan sätta sig i ett rum med en aktiv Calibreath med uppmaning om att sitta still och andas normalt under 10 minuter. Vid periodens slut genomfördes en ny neuroscan som sedan analyserades och jämfördes med den första. Testet och analyserna övervakades av professor Karl E. Arfors.

Deltagarna

I studien ingick deltagare med varierande levnadsvanor och fysik. De tillfrågade deltagarna ställde upp på testerna frivilligt och utan ersättning. Deltagarna hade begränsad kunskap om Calibreath och dess egenskaper innan testet.

Resultatet

Efter att ha använt en verksam Calibreath under 10 minuter visade studiens samtliga deltagare upp ett tydligt resultat. Den korta exponeringen resulterade i en avsevärd ökning av alpha- och theta-vågor. Hög alpha-aktivitet kan utöver ökat lugn och välbefinnande också sammankopplas med bland annat ökad kreativitet och minskade depressiva symtom. Hög theta-aktivitet pekar på att hjärnan befinner sig i ett vilande tillstånd som kan uppnås via till exempel REM-sömn, dåsighet och djup meditation.

”Calibreath är enligt mig ett av de bästa sätten att förbättra sin hälsa och vitalitet– effekterna av Calibreath är enastående”.

– Professor Karl E. Arfors.

Nedan prover är tagna från studiens deltagare, före och efter den 10 minuter långa Calibreath-exponeringen.

Före

Före exponeringen uppmättes låg till måttlig alpha-aktivitet hos testets samtliga deltagare. Bilderna nedan är tagna från det tillfälle då högst aktivitet uppmätes före användandet av Calibreath. Den lila färgen visualiserar alpha-aktiviteten i hjärnans olika delar.

Efter

Efter exponeringen uppmättes hög alpha-aktivitet hos testets samtliga deltagare. Bilderna nedan är tagna från det tillfälle då högst aktivitet uppmätes efter användandet av Calibreath. Hög alpha-aktivitet pekar på att hjärnan befinner sig i ett vaket men avslappnat tillstånd som vanligtvis uppnås via kontrollerad andning, meditation eller aerob träning. Hög alpha-aktivitet kan utöver ökat lugn och välbefinnande också sammankopplas med bland annat ökad kreativitet och minskade depressiva symtom.

Före

Före exponeringen uppmättes låg till måttlig theta-aktivitet hos testets samtliga deltagare. Bilderna nedan är tagna från det tillfälle då högst aktivitet uppmätes före användandet av Calibreath. Den turkosa färgen visualiserar theta-aktiviteten.

Efter

Efter exponeringen uppmättes hög theta-aktivitet hos testets samtliga deltagare. Bilderna nedan är tagna från det tillfälle då högst aktivitet uppmätes efter användandet av Calibreath. Hög theta-aktivitet pekar på att hjärnan befinner sig i ett vilande tillstånd som kan uppnås via till exempel REM-sömn, dåsighet och djup meditation.